Laten we eens beginnen met de vraag: Wat is een valkuil? Volgens het woordenboek zijn er een paar definities:

  1. verborgen kuil in de grond om dieren in te vangen
  2. omstandigheid waardoor je in moeilijkheden raakt als je niet goed oplet
    In dit blog belichten we een persoonlijke valkuil.

Vaak ervaren medewerkers in een team hun valkuil als een zwak punt. Jij misschien ook wel. Dit is een foute veronderstelling want het is geen zwak punt maar juist de doorgeslagen variant van een sterk punt. Een kwaliteit wordt automatisch een valkuil als je er het woord ‘te’ voorzet. Er ligt dus een sterk punt aan ten grondslag.

Omdat we ons oncomfortabel voelen met een valkuil, zijn we vaak geneigd om dit in onszelf te rechtvaardigen. We praten het goed voor onszelf. Maar er is goed nieuws! Valkuilen wijzen naar jouw talenten en kwaliteiten. Hoe meer je die versterkt, hoe minder vaak je in je valkuil stapt.

Hoe ga je om met deze valkuil?

Door aan je sterke punten te werken en deze verder te ontwikkelen, kun je jouw valkuilen vermijden. Dit vergt echter wel tijd en inzet. Je moet er dus wel wat voor doen, want het komt je niet aanwaaien.

Een valkuil kan bijvoorbeeld zijn dat je te perfectionistisch bent. Hoewel dit een sterk punt kan zijn, kan het ook doorslaan en leiden tot uitstelgedrag en onnodige stress. Door je bewust te worden van deze valkuil en te werken aan een gezonde balans, kun je beter omgaan met perfectionisme en productiever zijn in je werk.

Een andere valkuil kan bijvoorbeeld zijn dat je te assertief bent. Hoewel assertiviteit een positieve eigenschap is, kan het ook doorslaan in agressie of dominantie. Door je bewust te zijn van deze valkuil en te leren hoe je op een respectvolle en constructieve manier kunt communiceren, kun je effectiever samenwerken met anderen.

Hoe ziet zo’n valkuil er dan uit per elementtype?

Vuur: Neiging om te willen beheersen en controleren, hoge eisen stellen
Het element vuur staat bekend om zijn dynamische en vastberaden eigenschappen. Vuurtypes, hebben vaak de neiging om alles onder controle te willen houden en stellen hoge eisen aan zichzelf en anderen. Deze behoefte aan controle kan zowel positieve als negatieve effecten hebben op ons dagelijks leven.

Bijvoorbeeld, in professionele settings kan het verlangen om te willen beheersen en controleren ons helpen om succesvolle resultaten te behalen. Het stelt ons in staat om duidelijke doelen te stellen, strategieën te ontwikkelen en goed te presteren onder druk. Echter, wanneer deze neiging overmatig wordt, kan het leiden tot perfectionisme en stress.

Water: Afwachten en omgaan met veranderingen
In tegenstelling tot het element vuur, vertegenwoordigt water de eigenschappen van flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Watertypes hebben vaak de natuurlijke capaciteit om te wachten en om te gaan met veranderingen in hun leven. Deze houding van afwachten en meebewegen met de stroom kan ons helpen om veerkrachtig te zijn en succesvol te navigeren door uitdagende situaties.

Bijvoorbeeld, in werkrelaties kan het vermogen om te wachten en om te gaan met veranderingen ons helpen om conflict op een vreedzame manier op te lossen. Het stelt ons in staat om empathisch te luisteren naar anderen en constructieve oplossingen te vinden. Echter, als we te passief worden en geen initiatief nemen, kunnen we kansen missen en niet het gewenste resultaat bereiken.

Aarde: Trage besluitvorming
Het element aarde wordt geassocieerd met stabiliteit en betrouwbaarheid. Aardetypes hebben de neiging om grondig te zijn en langzaam beslissingen te nemen. Hoewel dit kan leiden tot weloverwogen keuzes, kan het ook vertraging veroorzaken in ons tempo van handelen.

Bijvoorbeeld, in een professionele omgeving kan trage besluitvorming ervoor zorgen dat we alle relevante informatie verzamelen en analyseren voordat we een definitieve beslissing nemen. Dit kan ons helpen om risico’s te beperken en succesvolle resultaten te behalen op de lange termijn. Echter, als we te langzaam zijn met beslissen, kunnen we kansen missen en kan onze effectiviteit verminderen.

Lucht: Administratieve afhandeling, verlies van focus
Lucht wordt geassocieerd met lichtheid en beweging. Luchttypes zijn vaak creatief en hebben een natuurlijk talent voor het omgaan met ideeën en informatie. Deze eigenschappen kunnen echter ook leiden tot het uitstellen van administratieve afhandeling en verlies van focus.

Bijvoorbeeld, in projectmanagement kan het vermogen om snel te denken en ideeën te genereren ons helpen om innovatie te stimuleren en succesvol te zijn. Maar als we ons te veel bezighouden met administratieve taken zonder een heldere focus, kunnen we onze creativiteit en productiviteit belemmeren.

Een extra spiegel die we voorgehouden krijgen m.b.t. onze valkuilen: We zijn bij anderen bereid dit door de vingers te zien… Dus de valkuil die je bij jezelf geneigd bent om te rechtvaardigen, zie je bij een ander sneller door de vingers.

Dit is meteen een mooie vraag om over na te denken. Welk gedrag van je collega ben jij bereid door de vingers te zien?

De elementen vuur, water, aarde en lucht hebben elk hun eigen unieke impact op hoe wij de dingen het liefst doen in ons dagelijks leven. Of we nu geneigd zijn om te willen beheersen en controleren, af te wachten en om te gaan met veranderingen, trage besluitvorming of focusverlies – het is belangrijk om bewust te zijn van deze neigingen en hun invloed op ons gedrag.

Het begrijpen van onze eigen valkuilen stelt ons in staat om effectiever te worden in ons persoonlijke en professionele leven.
Kortom, valkuilen zijn geen zwakke punten, maar juist een teken van jouw sterke punten die zijn doorgeslagen. Door aan je sterke punten te werken en deze in balans te brengen, kun je jouw valkuilen vermijden zodat je zelfverzekerder op je plek staat in het team.

Expeditie Eigenheid draait om het ontdekken en accepteren van wie je bent, zodat je een unieke bijdrage aan de wereld kunt leveren.

Wij zijn Sanne en Janet. Samen nemen we je mee op een boeiende expeditie van ratio naar intuïtie, met als eindbestemming: meer rust in jouw hoofd en in jouw leven.

Als bedenkers van de E.I.G.E.N.H.E.I.D. methode brengen wij op een enthousiaste en deskundige manier helderheid in onderwerpen als Energie, Identiteit, Groei, Emoties, Nieuwsgierigheid, Heling, Evenwicht, Intuïtie en Duidelijkheid

Als je enthousiast bent geworden door de inzichten en ideeën die we besproken hebben en als je meer wilt weten over jouw Eigenheid, raden we jou aan om deel 1 van jouw gepersonaliseerde Eigenheidboek te lezen. Dit boek is geschikt voor ondernemers en professionals die nieuwsgierig zijn, gericht zijn op groei en interesse hebben in het ontwikkelen van hun eigen uniekheid.

Dit blog is een samenwerking tussen Het is je gelukt & bij Pluche