Het hebben van een goede klik met collega’s draagt bij aan een positieve werkomgeving en effectieve samenwerking. Maar waarom lijkt het soms alsof we met de ene collega automatisch een betere band hebben dan met de andere? Hoewel er verschillende factoren kunnen meespelen, zijn er enkele mogelijke redenen waarom dit kan gebeuren:

1. Gemeenschappelijke interesses en waarden

Mensen voelen zich vaak aangetrokken tot anderen die vergelijkbare interesses en waarden delen. Als je ontdekt dat je dezelfde passies hebt als een collega of dezelfde normen en waarden naleeft, kan dit een sterke basis vormen voor een goede relatie. Het kan gemakkelijker zijn om verbinding te maken en openhartig te zijn met iemand die dezelfde dingen belangrijk vindt.

2. Communicatiestijlen

Iedereen heeft een unieke manier van communiceren. Sommige mensen zijn direct en assertief, terwijl anderen meer indirect en meegaand zijn. Als je merkt dat je met een collega op één lijn zit wat betreft communicatiestijl, kan dit de communicatie soepeler laten verlopen en misverstanden voorkomen. Je begrijpt elkaar beter en kunt gemakkelijker op één lijn komen.

3. Persoonlijkheid en energie

Persoonlijkheid speelt ook een grote rol in hoe we ons tot anderen verhouden. Sommige mensen zijn extravert en energiek, terwijl anderen introvert en rustig zijn. Het kan zijn dat je je meer aangetrokken voelt tot de persoonlijkheid en energie van een collega, wat kan bijdragen aan een betere klik. Je voelt je misschien comfortabeler in hun aanwezigheid en vindt het prettiger om met hen samen te werken.

4. Vertrouwen en respect

Vertrouwen en respect zijn belangrijk in elke relatie, inclusief die op de werkvloer. Als je met een collega een sterker gevoel van vertrouwen en respect hebt opgebouwd, is de kans groter dat je een goede klik zult hebben. Je voelt je veilig om jezelf te zijn en je mening te delen, wat een positieve invloed heeft op de interacties en samenwerking.

5. Gedeelde doelen en teamdynamiek

Wanneer je als collega’s dezelfde doelen nastreeft en effectief samenwerkt als team, kan dit ook leiden tot een betere klik. Wanneer iedereen gemotiveerd is om naar succes toe te werken en elkaar ondersteunt, ontstaat er een positieve teamdynamiek die de band tussen collega’s versterkt.

6. De klik op basis van de elementen

Vuur:

Vuur en vuur is een prima samenwerking, zolang het te bereiken doel gemeenschappelijk is.

De communicatie verloopt het makkelijkst met lucht. Die geeft hem alle ruimte en loopt niet voor de voeten.

Voor aardetypes heeft een vuur meestal waardering. Wanneer een aarde capabel is, is een vuur bereid naar zijn adviezen te luisteren.

Vuur heeft de grootste uitdaging met water, hij ervaart een watertype als iemand die hem wil afremmen.


Water:

Watertypes gaan graag om met andere watertypes, vooral op het werk. Privé zoekt hij vaak anderen op.

Ook het gezelschap van aardetypes, zoekt een water graag op, ze hebben dan het gevoel dat ze serieus worden genomen. Met lucht kan hij redelijk goed overweg, de creativiteit wordt gewaardeerd.

Bij vuur blijft het watertype liever uit de buurt, vuur maakt hem een tikkeltje onzeker.


Aarde:

Aardetypes gaan het liefst om met andere aardetypes. De communicatie verloopt makkelijk en probleemloos.

Voor een watertype voelt aarde wel sympathie, rust en ernst zijn de overeenkomst.

Vuur bewondert hij om zijn directheid en duidelijkheid. Met lucht heeft aarde de grootste moeite. Hij vindt hem oppervlakkig en vaak glad en onpeilbaar.


Lucht:

Twee luchttypen kunnen het bijzonder gezellig hebben en inspireren elkaar. Zeker voor het maken van nieuwe plannen.

Hoewel lucht het met iedereen kan vinden, heeft hij de meeste moeite met aarde. ‘Die zijn altijd zo serieus’.

Lucht voelt zich prettig in de buurt van het watertype, omdat zij beide gericht zijn op de omgeving.

Met vuur kan hij goed overweg. Hoewel hij hem soms wat hard vindt, waardeert hij zijn energieke en dynamische aanpak.

Wat zijn de voordelen van een klik hebben met je collega’s

Wanneer je een klik hebt met je collega’s, ontstaat er een gevoel van saamhorigheid binnen het team. Dit heeft verschillende voordelen:

  1. Betere communicatie: Wanneer je een klik hebt met je collega’s, voel je je meer op je gemak om open en eerlijk te communiceren. Dit bevordert de samenwerking en zorgt ervoor dat problemen sneller worden opgelost.
  2. Hogere motivatie: Een klik hebben met je collega’s kan je motivatie om te presteren verhogen. Je voelt je gesteund en gemotiveerd door het team, wat leidt tot een hogere productiviteit.
  3. Verhoogde efficiëntie: Wanneer er een klik is tussen collega’s, kunnen taken en verantwoordelijkheden beter worden verdeeld. Iedereen kent elkaars sterke punten en kan hierop inspelen, waardoor de efficiëntie wordt verhoogd.
  4. Verbeterde werksfeer: Een positieve werksfeer draagt bij aan het welzijn en de tevredenheid van medewerkers. Een klik hebben met je collega’s zorgt voor een plezierige werkomgeving waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt.

Hoe kun je een klik met je collega’s bevorderen?

Het bevorderen van een klik met je collega’s is geen onmogelijke taak. Met de juiste strategieën en inzet kan elke werknemer een positieve verbinding creëren. Hier zijn enkele tips:

  1. Toon interesse: Wees oprecht geïnteresseerd in je collega’s. Stel vragen over hun achtergrond, interesses en doelen. Dit toont empathie en laat zien dat je geeft om wie ze zijn als persoon.
  2. Wees open en eerlijk: Wees transparant in je communicatie. Deel je gedachten, ideeën en feedback op een respectvolle manier. Openheid bevordert vertrouwen en helpt een band op te bouwen.
  3. Werk samen aan projecten: Samenwerken aan gemeenschappelijke doelen versterkt de band tussen collega’s. Herken kansen om samen te werken en maak gebruik van elkaars sterke punten om tot de beste resultaten te komen.
  4. Vier successen: Sta stil bij gezamenlijke successen en vier deze met het team. Erken de inspanningen en prestaties van individuele teamleden. Dit creëert een positieve sfeer en stimuleert het gevoel van waardering binnen het team.

Een klik hebben met je collega’s is van onschatbare waarde. Het bevordert betere communicatie, hogere motivatie, verhoogde efficiëntie en een prettige werksfeer. Hoewel het niet altijd mogelijk is om met elke collega een even sterke klik te hebben, zijn er factoren die bijdragen aan het creëren een positieve verbinding creëren met je collega’s. Door o.a. interesse te tonen, open en eerlijk te zijn, samen te werken aan projecten en successen te vieren.  

Expeditie Eigenheid draait om het ontdekken en accepteren van wie je bent, zodat je een unieke bijdrage aan de wereld kunt leveren.

Wij zijn Sanne en Janet. Samen nemen we je mee op een boeiende expeditie van ratio naar intuïtie, met als eindbestemming: meer rust in jouw hoofd en in jouw leven.

Als bedenkers van de E.I.G.E.N.H.E.I.D. methode brengen wij op een enthousiaste en deskundige manier helderheid in onderwerpen als Energie, Identiteit, Groei, Emoties, Nieuwsgierigheid, Heling, Evenwicht, Intuïtie en Duidelijkheid

Als je enthousiast bent geworden door de inzichten en ideeën die we besproken hebben en als je meer wilt weten over jouw Eigenheid, raden we jou aan om deel 1 van jouw gepersonaliseerde Eigenheidboek te lezen. Dit boek is geschikt voor ondernemers en professionals die nieuwsgierig zijn, gericht zijn op groei en interesse hebben in het ontwikkelen van hun eigen uniekheid.

Dit blog is een samenwerking tussen Het is je gelukt & bij Pluche